Met Creanest wil ik activiteiten aanbieden aan kinderen van 2.5 tot 12 jaar waar:

 • ze hun creativiteit ten volle kunnen benutten
 • ze kennismaken met kunst, creatieve technieken en yoga
 • kleinschaligheid en maatwerk primeren
 • ze via de activiteiten iets bijleren over een bepaald thema of over zichzelf
 • ze volledig zichzelf kunnen zijn

Creanest biedt DRIE FORMULES aan: coaching, kampen en workshops

Coaching

Kindercoaching wil een alternatief vormen voor therapie. Therapie is voornamelijk gericht op het oplossen van problemen. Kindercoaching richt zich vooral op het vergroten van de effectiviteit van het kind zelf. Ook behandelen therapeuten voornamelijk kinderen met zwaardere problemen. Een coach tracht een kind dat even vastgelopen is in z'n leven, terug op de rails te krijgen, uitgaande van de eigen mogelijkheden van het kind.

Voor wie? Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die moeilijkheden ervaren op emotioneel of sociaal vlak, door een verandering in hun omgeving of moeilijkheden bij een natuurlijke aanleg.

 • EMOTIONEEL: neerslachtigheid, slecht slapen, schoolmoeheid, zich slecht in hun vel voelen, …
 • SOCIAAL: verlegen, pesten, gepest worden …
 • GEWIJZIGDE OMGEVING: scheiding, geboorte zus/broer, verhuizing, nieuwe school, sterfgeval, …
 • NATUURLIJKE AANLEG: gevoeligere kinderen, actievere kinderen, …

Er bestaan geen moeilijke kinderen, enkel kinderen die het moeilijk hebben. Kinderen kunnen op een bepaald moment in hun leven ander gedrag gaan vertonen. Ze voelen zich niet goed in hun vel, zijn prikkelbaar, hebben driftbuien, hebben concentratieproblemen op school,… Begeleiding door een coach is aangewezen in het geval dat het kind en/of zijn omgeving last heeft van dit gedrag. De bedoeling van de coaching is de zelfredzaamheid van het kind stimuleren. Het kind krijgt hulpmiddelen aangereikt om met de situatie om te gaan, waardoor het gelijkaardige situaties in de toekomst zelf kan aanpakken en niet afhankelijk is van hulpverlening.

In de coaching en workshops staan 5 pijlers centraal: creatief, talenten, preventief, maatwerk en intuïtief

In de coaching wordt gewerkt met creatieve werkvormen (schilderen, tekenen, kleien, enz.), met helende verhalen en beweging. Bij de aanpak van het probleem, staar ik me niet blind op dat probleem maar kijk ik naar alle kwaliteiten van het kind, naar het kind in zijn geheel. Ik vertrek hierbij vanuit de talenten van het kind (waar is het kind goed in en wordt het blij van). Ook geef ik tips en tricks om thuis mee aan de slag te gaan (opvoedingsondersteuning), om een optimale begeleiding te garanderen.

De begeleiding van het kind of het gezin kan op twee manieren:
Kindercoaching één-op-één begeleiding van het kind
Deze coachingsvorm wordt toegepast als de problematiek zich uit in het individuele gedrag van het kind.

Gezinscoaching: groepsbegeleiding van het hele gezin
Deze coachingsvorm wordt toegepast als de problematiek zich uit in de onderlinge omgang van de gezinsleden.
Waar? In mijn praktijk: Creanest, Kortrijksesteenweg 897, 9000 Gent
Geïnteresseerd? Bel voor een intakegesprek naar 0472 19 76 79 of mail naar info@creanest.be

Kampen (NIEUW AANBOD)

In de kampen van Creanest werk ik met maximum 10 kinderen binnen een leeftijdsgroep van 2,5 tot 10 jaar. Het werken met een kleine groep heeft als voordelen dat het kind zich gemakkelijker thuis voelt en niet overspoeld wordt door een grote massa aan kinderen. Hierdoor kan ik bovendien aan elk kind individuele aandacht geven en wordt de interactie tussen de kinderen bevorderd. De keuze voor een groep kinderen met zowel kleuters als lagere schoolkinderen laat toe dat de verschillende leeftijdsgroepen van elkaar kunnen leren.

In elk kamp wordt een mix van creatieve activiteiten, spelletjes en bewegingsactiviteiten, waaronder yoga, aangeboden en wordt er gewerkt rond een bepaald thema.

De eerste jaren van Creanest liet ik mij inspireren door bestaande magische kinderverhalen, waarop de kampen gebaseerd waren. Heel af en toe schreef ik een eigen verhaal, vaak met Loeka de toekan in de hoofdrol. Door de positieve reacties van de kinderen en hun fantasie die de verhalen en het kamp tot leven brachten, mag ik met fierheid aankondigen dat ik voor de kampjes vanaf 2020 zelf in mijn pen kroop om jullie kinderen te entertainen met eigen fantasierijke verhalen.

In deze verhalen leren kinderen zichzelf, anderen en de wereld beter kennen. Het zijn lesjes in het leven, ‘levenskunst’: hoe kunnen we liefdevol met elkaar omgaan, wat kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we omgaan met onze emoties, enz.

De activiteiten starten om 8h30 en eindigen om 16h. Er is elke dag opvang voorzien vanaf 7h30 en tot 17h.
Wil je meer info omtrent de kampen? Bel dan naar 0472 19 76 79 of stuur een mailtje naar info@creanest.be.
Wanneer je een tweede gezinslid inschrijft voor hetzelfde kamp, ontvang je 10% korting.
Inschrijven kan door ‘naam kind(eren)’ + ‘geboortedatum’ + ‘naam kamp’ te mailen naar info@creanest.be.
Hieronder vind je de info van de kampjes van Creanest van 2020.

 • Krokusvakantie (van 24 t.e.m. 28 februari): ‘De hartenprinses’ ( VOLZET )
 • Paasvakantie (van 6 t.e.m. 10 april) ‘Loeka’ ( GEANNULEERD )
 • Zomervakantie :
  • Week 1 (van 6 t.e.m. 10 juli): ‘De 4 elementen’ ( VOLZET )
  • Week 2 (van 27 t.e.m. 31 juli): ‘Er was eens’ ( VOLZET )
  • Week 3 (van 10 t.e.m. 14 augustus): ‘De regenboogstenen’ ( VOLZET )
Hartenprinses ( VOLZET )

Laat je betoveren door het prachtige, liefdevolle verhaal van de ‘Hartenprinses’.
Van 24 t.e.m. 28 februari 2020 (krokusvakantie)
€ 159

Loeka ( GEANNULEERD )

Ga mee op avontuur met Loeka de toekan. We leren heel wat dieren en hun eigenschappen kennen. Wat kunnen we leren van een schildpad? Een slang? Een vlinder?
Van 6 t.e.m. 10 april 2020 (paasvakantie)
€ 159

De 4 elementen ( VOLZET )

n het verhaal van de 4 elementen maak je kennis met de aarde-, water-, lucht- en vuurkinderen. Wat kunnen we van hen leren?
Van 6 t.e.m. 10 juli 2020 (zomervakantie)
€ 159

Er was eens ( VOLZET )

We maken/schrijven/tekenen/knutselen samen een verhaal dat we vrijdag vertellen/ tonen aan de ouders.
Van 27 t.e.m. 31 juli 2020 (zomervakantie)
€ 159

De regenboogstenen ( VOLZET )

Een mix van yoga en creatieve activiteiten in alle kleuren van de regenboog!
Van 10 t.e.m. 14 augustus 2020
€ 159

created by: Romeo Maryns .